Ιούν 062018

Η Maria Montessori στην παιδαγωγική της, δίνει μεγάλη έμφαση στο σεβασμό του προσωπικού ρυθμού ανάπτυξης και στην ελευθερη δράση του παιδιού. Το περιβάλλον και το πλήθος των ερεθισμάτων που υπάρχουν σε αυτό παρέχει στο παιδί την δυνατότητα για αυτενέργεια και αυτονομία στη μάθηση. Ο ενήλικας είναι αυτός ο οποίος θα οργανώσει το περιβάλλον με τα κατάλληλα ερεθίσματα σύμφωνα πάντοτε με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο…Continue Reading