Ιούλ 112018

Το τραγούδι οδηγεί στην ομιλία, στην επικοινωνία και βέβαια στη μάθηση. Το βρέφος διαμορφώνει μόνο του, ήχους και συλλαβές με βάση των όσων ακούει.  Τα παιδικά τραγούδια με τη σειρά τους διαμορφώνουν τους βασικούς ρυθμούς της γλώσσας, εναποθέτοντας λέξεις και φράσεις στο μυαλό των παιδιών.Η κινησιολογική ανάπτυξη του παιδιού και η απόκτηση ρυθμού είναι βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη του λόγου. Παιχνίδια όπως ταχταρίσματα, δαχτυλοπαίχνιδα,…Continue Reading